Ostatnia zmiana pliku: 6.03.2000 r.

PORZĄDEK DZIENNY 50. POSIEDZENIA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

26 i 27 stycznia 2000 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1380, 1560
druki senackie nr 334, 334A, 334B, 334Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1517, 1572, 1572 A
druki senackie nr 336, 336A, 336Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1576, 1610
druki senackie nr 335, 335A
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rządowej w województwie. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1366, 1487, 1487-A
druki senackie nr 337, 337A
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - projekt pilny (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1608 i 1623, 1623-A
druki senackie 344, 344A, 344Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 1577, 1611, 1611-A
druki senackie
342, 342A
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 1575, 1609, 1609-A
druki senackie 341, 341A
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. (Senat uchwalił zmiany w Regulaminie)
druki senackie nr 275, 275 S.
Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia złożone przez senatorów na 50. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu