Organy Senatu

European Union Affairs Committee

 1. Grzegorz Banaś (from 26.05.2011)
 2. Jerzy Mieczysław Chróścikowski
 3. Lucjan Cichosz (from 2.04.2009)
 4. Grzegorz Czelej
 5. Stanisław Andrzej Gorczyca
 6. Tadeusz Jerzy Gruszka
 7. Witold Lech Idczak (from 23.09.2009) - deputy chairman from 7.07.2010
 8. Stanisław Antoni Iwan
 9. Maciej Klima (a member from 5.02.2009) - deputy chairman (from 11.02.2009 until 15.06.2010)
 10. Sławomir Kowalski (from 18.02.2010)
 11. Norbert Krajczy (from 24.04.2008)
 12. Roman Edward Ludwiczuk
 13. Tomasz Misiak (from 18.03.2009)
 14. Janusz Włodzimierz Rachoń - deputy chairman (from 7.04.2009)
 15. Andrzej Szewiński (from 18.02.2010)
 16. Mariusz Sebastian Witczak
 17. Edmund Wittbrodt - chairman
 18. Grzegorz Michał Wojciechowski
 19. Jan Wyrowiński - (until 7.04.2009 deputy chairman)
European Union Affairs Unit: fax 0-22 694-99-26,
e-mail ksue@nw.senat.gov.pl
Lidia Spyrko vel Śmietanko - tel. 0-22 694-93-15, smietan@nw.senat.gov.pl

Polish Senate Chancellery Representative to the EU
Magdalena Skulimowska magdalena.skulimowska@europarl.europa.eu

Secretariat of Committee:
Agnieszka Niewczas - tel. 0-22 694-93-14, niewczas@nw.senat.gov.pl
Anna Czelej-Szonert - tel. 0-22 694-95-39, czelej@nw.senat.gov.pl
Joanna Kwiecień - tel. 0-22 694-93-44, kwiecien@nw.senat.gov.pl
Fax 0-22 694-93-19

Analysts
Monika Chabowska-Wybieralska - tel. 22 694-93-09, chabow@nw.senat.gov.pl
Władysław Krasiński - tel. 22 694-94-13, krasinsk@nw.senat.gov.pl
Magdalena Słok-Wódkowska - tel. 22 694-94-13, slok@nw.senat.gov.pl
Irena Szymanowska - tel. 22 694-93-09, szymanow@nw.senat.gov.pl
Barbara Wieliczko - tel. 22 694-94-13, wieliczk@nw.senat.gov.pl
Andrzej Wójtowicz - tel. 22 694-94-13, wojtow@nw.senat.gov.pl