Prace komisji

Podkomisja "Przyjazne Państwo"

  1. Stanisław Jurcewicz
  2. Kazimierz Kleina (do 17.02.2009 r. był przewodniczącym Podkomisji)
  3. Eryk SmulewiczSekretariat: tel. 0-22 694-95-58, fax 0-22 694-94-37,

e-mail: kgn@nw.senat.gov.plWykaz posiedzeń Podkomisji