Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 22.02.2011 r.

68. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

11 i 12 stycznia 2011 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011.
Senat w dniu 12 stycznia 2011 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy.

druki sejmowe nr 3429, do druku nr 3429, 3672, do druku nr 3672, 3672-A
druki senackie nr 1072, 1072 A i 1072 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
Senat w dniu 12 stycznia 2011 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.

druki sejmowe nr 1407, do druku nr 1407, do druku nr 1407, 3274, 3274-A
druki senackie 1069, 1069 A, 1069 B i 1069 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Senat w dniu 12 stycznia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3627, 3663
druki senackie 1070, 1070 A i 1070 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.
Senat w dniu 12 stycznia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3422, 3653, 3653-A
druki senackie 1073, 1073 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Senat w dniu 12 stycznia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3678, 3697
druki senackie 1071, 1071 A, 1071 B i 1071 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Senat w dniu 12 stycznia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 1031, 1031 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

7.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 12 stycznia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

druki senackie nr 1076
uchwała

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.