Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 5.07.2010 r

58. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

2 lipca 2010 r.


Złożenie ślubowania przez senatorów wybranych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
Senat w dniu 2 lipca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr druki sejmowe nr 3142, do druku nr 3142 , 3163, 3163-A
druki senackie nr 908, 908 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
Senat w dniu 2 lipca 2010 r. wprowadził poprawki (35) do ustawy.

druki sejmowe nr 3131, do druku nr 3131, 3162, do druku nr 3162, 3162-A
druki senackie nr 907, 907 A, 907 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji na terenach dotkniętych powodzią na południu Polski oraz działań podejmowanych przez rząd w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz w sprawie pomocy mieszkańcom tych terenów.
Senat w dniu 2 lipca 2010 r. zapoznał się z Informacją Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji na terenach dotkniętych powodzią na południu Polski oraz działań podejmowanych przez rząd w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz w sprawie pomocy mieszkańcom tych terenów

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf (wersja robocza)

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.