Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2009 roku (podczas Prezydencji czeskiej).

druk senacki nr 636

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2009 r. skierował Informację do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 23 września 2009 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.