Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina.

druki senackie nr 634, 634 O

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Stanisław Zając.

Marszałek Senatu w dniu 31 lipca 2009 r. skierował projekt uchwały do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 22 września 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały (druk nr 634 O).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.