Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 16.09.2008 r.

6. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

5 i 6 marca 2008 r.

(środa i czwartek)


 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej.*
Senat w dniu 6 marca 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druk sejmowy nr 207, 236, 236-A
druki senackie nr 74, 74A i 74B
opinia
materiał porównawczy
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
Senat w dniu 6 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 148, 177
druki senackie nr 66, 66A i 66B
opinia
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym.*
Senat w dniu 6 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druk sejmowy nr 222, 229, 229-A
druki senackie nr 73, 73A i 73B, 73Z
opinia
materiał porównawczy
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych".
Senat w dniu 6 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 80, 171
druki senackie nr 65, 65A, 65Z
opinia
materiał porównawczy
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Senat w dniu 6 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 178, 187
druki senackie nr 68, 68A
opinia
materiał porównawczy
uchwała
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym.
Senat w dniu 6 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 162, 184, 189
druki senackie nr 67, 67A
opinia
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej.
Senat w dniu 6 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druk sejmowy nr 221, 230, 230-A
druki senackie nr 72, 72A
opinia
materiał porównawczy
uchwała
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Senat w dniu 6 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 160, 202
druki senackie nr 76, 76A
opinia
materiał porównawczy
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Senat w dniu 6 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druk sejmowy nr 226, 256
druki senackie nr 75, 75A i 75B
opinia
materiał porównawczy
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.
Senat w dniu 6 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 149, 193
druki senackie nr 69, 69A i 69B
opinia
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
Senat w dniu 6 marca 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 59, 59S
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

12.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym..
Senat w dniu 6 marca 2008 r. przyjął projekt ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 58, 58S
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

13.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
Senat w dniu 6 marca 2008 r. przyjął projekt ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 60, 60S, 60X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

14.

Drugie czytanie projektu uchwały w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza.
Senat w dniu 6 marca 2008 r. p podjął uchwałę w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza (1758 - 1841).
druki senackie nr 70, 70 O
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.