Zlecanie zadań państwowych w ramach opieki nad Polonią w 2005 r.
  • Komunikat Biura Polonijnego podsumowujący decyzje Prezydium Senatu RP dotyczące zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2005
  • Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
  • Uchwała w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok 2005
  • Zarządzenie nr 53 szefa Kancelarii Senatu w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznawania dotacji na ich wykonanie