Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Jana Olecha,
VII kadencja

 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie państwa Cecylii i Marka Wosiów (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie idei wyodrębnienia zachodniej Polski i Pomorza Środkowego w strukturze zagospodarowania przestrzennego kraju.
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań mających na celu szybkie rozdysponowanie mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz osób chcących powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne (odpowiedź).
 • 54. posiedzenie Senatu, 13 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie generalnego inspektora kontroli skarbowej w Szczecinie (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie absorpcji środków pomocowych (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do generalnego inspektora kontroli skarbowej w sprawie wyjaśnienia prowadzonej przez dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie możliwości otwarcia konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium irackiego Regionu Kurdystanu w Erbil (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji w sprawie objęcia nadzorem postępowania dyscyplinarnego dotyczącego wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie objęcia nadzorem postępowania dyscyplinarnego dotyczącego wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie prawa farmaceutycznego oraz marginalizacji i likwidacji punktów aptecznych (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie dyrektora oddziału ZUS w S.
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie reorganizacji terenowych organów administracji wojskowej (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie ochrony pracowników polskiej armii i ich rodzin (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie rozdysponowania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (odpowiedź).
 • 27. Posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie wsparcia działań plantatorów buraka cukrowego o wprowadzenie do zarządu spółki członka wybieranego spośród plantatorów (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie przeszkolenia wojskowego (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie informacji Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Szczecińskim dla senatora Krzysztofa Zaremby (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w trakcie studiów (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie uregulowania stosunku do służby wojskowej (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie proponowanych zmian zawartych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie informacji opublikowanych w tygodniku "Polityka" (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie propozycji utworzenia w Łodzi międzywydziałowego ośrodka badań nad regionem łódzkim (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie toru wodnego Świnoujście - Szczecin (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, dotyczącego zakazu honorowego oddawania krwi przez osoby osadzone w zakładach karnych i aresztach oraz przebywające na wolności do pół roku od opuszczenia przez nie tychże placówek (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie konserwacji i utrzymania urządzeń melioracji (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie planów wobec tłumaczy narodowości irackiej (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie Stowarzyszenia Osób Internowanych "Chełmniacy 1982" (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie Polskiego Związku Wu Shu (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie zmiany zarządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi nr 44 z dnia 8 listopada 2007 r. (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy w Niemczech, bezpośrednio przy granicy Polski, dużej spalarni odpadów w fabryce papieru Schwedt nad Odrą (odpowiedź).