Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Stanisława Karczewskiego,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie w sprawie zakończenia VII kadencji Senatu.
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do ministra spraw zagranicznych w sprawie wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do dziennikarzy podczas jego wizyty w Londynie (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Państwowego Ratownictwa Medycznego (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie lotniska i terenów po byłej jednostce wojskowej w Nowym Mieście nad Pilicą (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zgonu ksiedza prałata Józefa Obrembskiego.
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania wizyty prezydenta Rzeczypospolitej w kwietniu ubiegłego roku.
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ograniczenia wydatków na refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wsparcia finansowego urzędów pracy w walce z bezrobociem poprzez aktywną pomoc bezrobotnym (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie dorobku Piotra Skargi (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie zasad udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej(odpowiedź) oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego(odpowiedź). w sprawie dorobku Stefana Kisielewskiego.
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przebudowy linii kolejowej nr 8 na trasie Radom - Warszawa (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie planu restrukturyzacji Poczty Polskiej(odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń pozaszpitalnych z zakresu ratownictwa medycznego(odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przyczyn likwidacji Ośrodka Zamiejscowego w Radomiu Izby Skarbowej w Warszawie(odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odrzucenia projektu ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uwzględnienia przy ustalaniu treści tzw. warstwy elektronicznej dowodów osobistych postulatu, odnoszącego się do bezpieczeństwa zdrowotnego (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezydenta elekta Bronisława Komorowskiego w sprawie usunięcia krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego.
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, domagającego się zdjęcia krzyża we włoskiej szkole, oraz apelacji rządu włoskiego (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie uczczenia osoby prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana poprzez nadanie jego imienia jednej z ulic Warszawy (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie dysproporcji w rozwoju poszczególnych gmin (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stanu zdrowia młodzieży (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie Głównej Biblioteki Lekarskiej (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie sytuacji finansowej województwa mazowieckiego (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie likwidacji państwowych zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie terminu przekazania gminie miasta Radomia terenu o powierzchni około 24 ha, jaki ma otrzymać radomski samorząd w formie darowizny z przeznaczeniem pod budowę cywilnego portu lotniczego w Radomiu (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie rocznicy bitwy pod Grunwaldem.
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie okręgowych izb pielęgniarek (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) nr 93/2008/DSOZ §13 pkt 3 (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmiany planowanego przeznaczenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie włączenia Radomia do Eksperckiego Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie fabryki "Łucznik" (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie wydatków na szkolnictwo wyższe (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Sądu Rejonowego w Szydłowcu (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie zmiany opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie postulatów młodych lekarzy (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie konfliktu prezydenta z premierem.
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu ustawy zmieniającej organizację i podział zadań administracji publicznej w województwie (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Rady do spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dzieci chorych na hemofilię (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie prowadzenia obrad przez wicemarszałek Senatu Krystynę Bochenek (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie prac nad koszykiem świadczeń gwarantowanych (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie obniżenia akcyzy na benzynę bezołowiową (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie obwodnicy południowej Radomia (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji w polskiej służbie krwi (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie budowy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie likwidacji oddziałów chirurgii i onkologii w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie wypadków drogowych z udziałem rowerzystów i motorowerzystów (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu zniesienia stażu podyplomowego lekarzy medycyny (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie budowy Centrum Sztuki Filmowej w Nowym Mieście nad Pilicą (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie miasteczka filmowego (odpowiedź).