Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Stanisława Jurcewicza,
VII kadencja

 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji w sprawie punktacji wniosków o dotacje w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie likwidacji składowiska odpadów i zakładu recyklingu odpadów, zlokalizowanych przy ulicy Górniczej w Wałbrzychu (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie środków finansowych na modernizację i przebudowę dolnośląskich wałów przeciwpowodziowych (odpowiedź) (odpowiedź 2, odpowiedź 3).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie rewitalizacji części trasy turystycznej na Szczelińcu Wielkim (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w zapisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. (DzU 10.252.1692) w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie idei wyodrębnienia zachodniej Polski i Pomorza Środkowego w strukturze zagospodarowania przestrzennego kraju.
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości i celowości zwiększenia środków finansowych tak, aby umożliwiały one pełną refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników w roku 2011 (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu dzierżoniowskiego (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy południowej Świdnicy w ciągu drogi krajowej nr 35 (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwiększenia środków Funduszu Pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i dodatkowo prowadzących drobną działalność gospodarczą (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem VAT ze stawką 0% wszystkich darowizn rzeczowych, przekazanych przez przedsiębiorców jako pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 r. (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie w sprawie udzielenia pomocy powodzianom.
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie powodzi (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pomocy dla małych firm i mikrofirm usytuowanych na terenach zalanych przez powódź (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie w sprawie wypadku lotniczego pod Smoleńskiem.
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie możliwości zwiększenia środków na dopłaty wodno-środowiskowe (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju programu pomocowego dla rolników utrzymujących krowy w małych stadach na obszarach górskich i podgórskich (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wyników oceny zarządzania w TVP (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie udzielenia finansowego wsparcia projektowi "Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II - projekt Pomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy" (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie funduszu sołeckiego (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie terminu wydania rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie dokapitalizowania przez Skarb Państwa remontu kapitalnego pawilonu sanatoryjnego "Akacja" Uzdrowiska Przerzeczyn Spółka z o.o. z siedzibą w Przerzeczynie-Zdroju w województwie dolnośląskim (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie nieumieszczenia jednorazowych pieluszek dla dzieci na liście produktów podlegających preferencyjnej stawce VAT (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie obniżki cen gazu ziemnego (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie braku w aptekach i szpitalach leku przeciw gruźlicy - isoniazidu (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie inwestycji "Zbiornik wodny Kamieniec Ząbkowicki" (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie do ministra rozwoju regionalnego (odpowiedź) oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź) w sprawie umieszczenia na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" projektu "Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II", realizowanego przez Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie art. 71 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie możliwości prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez szkoły i placówki kształcenia zawodowego (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie planowanej odpłatności za przejazd budowaną Autostradową Obwodnicą Wrocławia (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie wejścia w życie rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury o nowych kursach kwalifikacyjnych dla kierowców (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 6 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie ujęcia w europejskiej sieci drogowej TEN-T dróg mających kluczowe znaczenie dla rozwoju Dolnego Śląska (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie rozporządzenia - programu pomocowego - regulującego kwestie pomocy publicznej dotyczącej parków przemysłowych w RPO (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie o rekompensat za pozostawione mienie zabużańskie (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu "Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego" w zadaniu "Współfinansowanie zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności filmowej" (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie likwidacji szkół podstawowych nr 1 i nr 5 w Bielawie (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie listy projektów kluczowych Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie członków spółdzielni mieszkaniowych (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie prac legislacyjnych dotyczących służby zdrowia (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie placówek kształcenia zawodowego (odpowiedź).