Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Mieczysława Augustyna,
VII kadencja

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie programu "Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej" (zwanego programem PEAD) na rok 2012 (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które równocześnie w okresie do 28.02.2009 r. wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie osób bezrobotnych, które opiekowały się bliskimi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (odpowiedź)
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie realizacji programu "Leader" (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie idei wyodrębnienia zachodniej Polski i Pomorza Środkowego w strukturze zagospodarowania przestrzennego kraju.
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie interpretacji art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie przeznaczenia dotacji udzielanej przez powiat szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie refundacji leków (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie środków przeznaczonych na refundację i dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego w zakładach pracy (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie obwodnicy Ujścia (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie procesu Henryka Stokłosy (odpowiedź)
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie małżeństw mieszanych (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie narzucania gminom niekorzystnych umów dotyczących infrastruktury oświetleniowej oraz obciążaniem ich kosztami eksploatacji i modernizacji urządzeń oświetleniowych (odpowiedź).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź) w sprawie opieki pielęgniarskiej w DPS.
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie dotyczące ścieżki awansu nauczycieli oraz problemów z utrzymywaniem jakości kształcenia w szkołach, którymi zarządzają (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustalania prawa do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie drogi ekspresowej S11 (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie pustostanów, które są w posiadaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wzrostu szkód wyrządzonych przez bobra europejskiego (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pracowników socjalnych (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie podstawy programowej w klasach zerowych (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie obrotu ziemią i spekulacji (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postulatów zniesienia limitów powodujących zmniejszenie lub zawieszenie prawa do renty po przekroczeniu określonych progów przychodu osiąganego z tytułu zatrudnienia (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie przystosowania szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie skarg na prokuratorów (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy (odpowiedź) dotyczące jednakowego traktowania rodziców naturalnych i adopcyjnych w związku z nowelizacją kodeksu pracy z 6 grudnia 2008 r.
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego dotyczące realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zagospodarowania mączki mięsno-kostnej (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie wychowania przedszkolnego (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie zasad finansowania domów pomocy społecznej (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie dokuczliwości zapachowej zakładów produkcyjnych i utylizacyjnych (odpowiedź).