Senatorowie

Senatorski Klub Narodowy

Powstał 12 grudnia 2006 r.
  1. Ryszard Janusz Bender - przewodniczący
  2. Adam Biela - wiceprzewodniczący
  3. Janusz Kubiak
  4. Waldemar Kraska - sekretarz
  5. Mieczysław Stanisław Maziarz
  6. Jan Szafraniec - wiceprzewodniczący
  7. Ludwik Zalewski


pracownicy i społeczni współpracownicy