Ludwik Zalewski

Ludwik Zalewski

Okręg wyborczy nr 23 (Białystok)

Kandydat Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin


Urodził się 20 kwietnia 1954 r. w Grądach (woj. podlaskie).

W 1974 r. ukończył Technikum Samochodowe w Olsztynie, a w 1979 r. - studia na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

Żołnierz zawodowy. W latach 1979-2003 pełnił służbę wojskową, awansując do stanowiska dowódcy Jednostki Wojskowej 1511 i dowódcy garnizonu w Łomży. Po przejściu na emeryturę wojskową został właścicielem strzelnicy sportowej. Organizował szkolenia strzeleckie i podróże wojskowo-historyczne po ziemi łomżyńskiej. Jest właścicielem Muzeum - Forty Piątnica oraz gospodarstwa rolnego.

Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Klub Fort, zajmuje się kultywowaniem tradycji oręża polskiego.

Należy do Ligi Polskich Rodzin.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Senatorskiego Klubu Narodowego (o klubie/kole)

Zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści