Mieczysław Maziarz

Mieczysław Maziarz

Okręg wyborczy nr 22 (Rzeszów)

Kandydat Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin


Urodził się 4 maja 1949 r. w Ulanowie (woj. podkarpackie).

W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Uzyskał I i II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych (1979 r., 1987 r.) oraz II stopień specjalizacji z nefrologii (1999 r.).

Od 1973 r. pracuje w szpitalu powiatowym w Kolbuszowej (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej). W latach 1995-2002 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, a od 1993 r. jest ordynatorem Oddziału Dializoterapii i Nefrologii tego szpitala.

W latach 1998-2005 był radnym Rady Powiatu Kolbuszowskiego.

Należy do Ligi Polskich Rodzin, jest członkiem Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego tej partii.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Senatorskiego Klubu Narodowego (o klubie)

Członek Komisji Zdrowia (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1949 r.
wykształcenie wyższe
zawód: lekarz medycyny