Senatorowie

Kluby i koła senackie

  • Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość (50 senatorów)
  • Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej (33 senatorów)
  • Senatorski Klub Narodowy (7 senatorów)
  • Koło Senatorów Niezależnych i Ludowych (6 senatorów)
  • Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (2 senatorów)
  • Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1 senator)
  • Senatorowie niezrzeszeni (1 senator)

Przynależność Senatorów do klubów i kół

Informacje na temat pracowników i społecznych współpracowników
klubów i kół parlamentarnych (sejmowych i senackich) określone przepisami
art. 18 ust. 3a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora są podane
na stronie http://www.sejm.gov.pl


  • Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
  • Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
  • Klub Parlamentarny Ruch Ludowo-Narodowy