Polonijna Rada Konsultacyjna - VI kadencja


 • Posiedzenie Polonijnej Rady Konsulatcyjnej - 13 marca 2007 r.

 • Uchwała Senatu RP w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

 • Lista członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej

 • Sprawozdanie z obrad inauguracyjnego posiedzenia

 • Podsumowanie obrad inauguracyjnego posiedzenia wygłoszone
      przez marszałka Senatu RP

 • Rezolucja Polonijnej Rady Konsulatcyjnej w sprawie mniejszości polskiej na Białorusi

 • Rezolucja Polonijnej Rady Konsulatcyjnej w sprawie ustanowienia roku 2006
      Rokiem Języka Polskiego