• Udział Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
        w życiu Polonii i Polaków za granicą w latach 1989 - 2007


  • Senat na rzecz Polonii w 2006 roku (pdf)


  • Termin składania wniosków


  • Obwieszczenie szefa Kancelarii Senatu z dnia 11 stycznia 2007 r.
        w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych
        poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006