• Telewizyjne wystąpienie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza
       z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą