• Zarządzenie nr 53 Zarządzenie Szefa Kancelarii Senatu z dnia 20 września 2005 r.
      w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o zlecenie zadań
      państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
      i przyznawania dotacji na ich wykonanie


 • Uchwała nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie określenia
      kierunków działań oraz priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie
      opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 roku


 • Uchwała nr 27 Prezydium Senatu z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie zlecania
      zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą


 • Uchwały Prezydium Senatu VI kadencji


 • Prace Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą