Podziękowania


  • Podziękowanie brzeskiego oddziału Związku Polaków na Białorusi

  • Podziękowanie konsula generalnego RP w Sankt Petersburgu (pdf)

  • Podziękowanie wicemera Rejonu Solecznickiego dla marszałka
        Bogdana Borusewicza (pdf)

  • List posła Andrzeja Ćwierza (pdf)

  • Podziękowanie wicemera Rejonu Solecznickiego dla ministra
        Romualda Łanczkowskiego (pdf)

  • List od dyrektora Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu (pdf)