Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Andrzeja Stanisława Jarocha,

VI kadencja

 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie łamania prawa do zrzeszania się pracowników w związki zawodowe (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie bezpieczeństwa na rynku usług turystycznych (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez PSP (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie podziemnego zbiornika gazu w byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Nowa Ruda" (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie połączeń międzynarodowych z Wrocławia (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra budownictwa w sprawie projektu zmian ustawy - Prawo budowlane (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów pracy (odpowiedź) i sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie łamania prawa do zrzeszania się pracowników w związki zawodowe.
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie wspólne z grupą senatorów skierowane do ministra finansów w sprawie pomocy dla powodzian (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy zbiornika wodnego Kamieniec na rzece Nysie Kłodzkiej (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie usytuowania w strukturach rządu Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie możliwości wprowadzenia jednego dla całej Polski terminu ferii zimowych w szkołach (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: finansów (odpowiedź) i edukacji (odpowiedź) w sprawie wprowadzenia podstawowej stawki VAT na prace badawcze.
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra spraw zagranicznych w sprawie wizerunku Polski i Polaków za granicą (odpowiedź).