Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  39. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania św. o. Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana - zakonnika
senator Adam Biela
 1 1Porzadek obrad Do kont. pkt. 1 Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Senator Stefan Niesiołowski
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego dziewiątego posiedzenia
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisja Zdrowia
senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Bolesław Piecha
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Karcie Polaka
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tadeusz Maćkała
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator sprawozdawca Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tadeusz Maćkała
 1 2Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tadeusz Maćkała
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
szef Mariusz Błaszczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mariusz Błaszczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mariusz Błaszczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mariusz Błaszczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mariusz Błaszczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Maćkała
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mariusz Błaszczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mariusz Błaszczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mariusz Błaszczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mariusz Błaszczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Person
 1 2Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 2Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 2Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 2Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 1 2Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 2Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 2Dyskusja Senator Dariusz Górecki
 1 2Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 2Dyskusja Senator Michał Okła
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Halina Olendzka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jacek Włosowicz
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jacek Włosowicz
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Jacek Dominik
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 4Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 4Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 4Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 4Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 4Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Dyskusja Senator Adam Biela
 1 4Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 1 4Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 4Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Jacek Dominik
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Adam Biela
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Jacek Dominik
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Adam Biela
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa
podsekretarz stanu Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Adam Biela
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 7Dyskusja Senator Adam Biela
 1 7Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 7Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Anna Kurska
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Adam Biela
 1 8Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 8Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki i Edukacji
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie minister sportu i turystyki
minister Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sporu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Maciej Płażyński
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stefan Niesiołowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9  Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 9Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 9Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 9Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 9Dyskusja Senator Jarosław Chmielewski
 1 9Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Senator Jerzy Szymura
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Paweł Piotrowski
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 212Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Krzysztof Tchórzewski
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Antoni Motyczka
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Elżbieta Rafalska
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 215Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Elżbieta Rafalska
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 216Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska
 216Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krzysztof Putra
 216Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 216Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Mirosław Chaberek
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 217Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 217Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Łuczycki
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
 219Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 219Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Kryże
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 219Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Kryże
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 219Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Kryże
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 219Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 219Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 219Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 219Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 219Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Kryże
 219Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
 220Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Maćkała
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 220Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 220Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 220Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 220Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 220Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 220Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 220Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r.
 221Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Senator Urszula Gacek
 221Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 222Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
 223Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 223Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Wach
 223Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Urszula Gacek
 223Dyskusja Otwarcie dyskusji
 223Dyskusja Do kont. pkt. 23 Zamknięcie dyskusji
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania św. o. Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana - zakonnika
 224Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 224  Senator Adam Biela
 224Dyskusja Otwarcie dyskusji
 224Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 224Dyskusja Senator Ryszard Bender
 224Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 224Dyskusja Głosowania
Głosowanie nr: 1
 224Dyskusja Podjęcie uchwały w sprawie uznania św. o. Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana - zakonnika
Głosowanie nr: 2
 225  Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 68. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę
 225Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 225  Senator Stefan Niesiołowski
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Kosma Złotowski
 225Dyskusja Otwarcie dyskusji
 225Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 225Głosowanie Głosowanie
 225Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w 68. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę
Głosowanie nr: 3
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Głosowanie nr: 4
 2 2  Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2   Senator Krzysztof Putra
 2 2Sprawozdania Do kont. pkt. 2 Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator sprawozdawca Tadeusz Maćkała
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Michał Okła
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Karcie Polaka
Głosowanie nr: 5
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Głosowanie nr: 6
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Głosowanie nr: 7
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Adam Biela
 2 5Sprawozdania Senator Mieczysław Augustyn
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 8, 9, 10, 11, 12
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
Głosowanie nr: 13
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Adam Biela
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 14, 15, 16, 17, 18
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
Głosowanie nr: 19
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Głosowanie nr: 20
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Anna Kurska
 2 8Sprawozdania Senator Adam Biela
 2 8Sprawozdania Senator Adam Biela
 2 8Sprawozdania Senator Janusz Gałkowski
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 21
 2 8  Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki i Edukacji
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012
Głosowanie nr: 22
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Głosowanie nr: 23
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Głosowanie nr: 24
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
Głosowanie nr: 25
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015
Głosowanie nr: 26
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie
Głosowanie nr: 27
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 28
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Głosowanie nr: 29
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 217Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 30, 31
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 32
 218  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 218Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 43
 219  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 219Głosowanie Głosowanie
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
Głosowanie nr: 44
 220  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 220Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 220Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 45, 46, 47, 48
 220Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Głosowanie nr: 49
 221  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 221Głosowanie Głosowanie
 221Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r.
Głosowanie nr: 50
 222  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 222Głosowanie Głosowanie
 222Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
Głosowanie nr: 51
 223  Do kont. pkt. 23 Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad (cd.)
 223Głosowanie Głosowanie
 223Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy i zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
Głosowanie nr: 52
 2   Marszałek Bogdan Borusewicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Trybuła
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Piotrowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Elżbieta Rafalska
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Jarocha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Rybkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera oraz senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Szymańskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Szymańskiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.