Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  33. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego trzeciego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stefan Niesiołowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Ślusarz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rudnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Lewandowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 1Oświadczenia senatorskie Otwarcie dyskusji
 1 1Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Zientarski
 1 1Oświadczenia senatorskie Senator Aleksander Bentkowski
 1 1Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Oświadczenia senatorskie Senator Janusz Kubiak
 1 1Oświadczenia senatorskie Senator Janusz Gałkowski
 1 1Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 1 1Oświadczenia senatorskie Senator Rafał Ślusarz
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu
podsekretarz stanu Piotr Stomma
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców
prezes Piotr Stachańczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Piotr Stachańczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rudnicka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Piotr Stachańczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Piotr Stachańczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 5Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Piotr Stachańczyk
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Ryszard Ciecierski
 1 5Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 5Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 5 Wystąpienie prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców
prezes Piotr Stachańczyk
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Ludwik Zalewski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
podsekretarz stanu Bogusław Winid
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bogusław Winid
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bogusław Winid
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bogusław Winid
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony narodowej Bogusław Winid
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony narodowej Bogusław Winid
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony narodowej Bogusław Winid
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony narodowej Bogusław Winid
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tadeusz Maćkała
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tadeusz Maćkała
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Marek Rocki
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Joanna Kluzik-Rostkowska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Joanna Kluzik-Rostkowska
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 9Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 9Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 9Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
prezes Jerzy Bartnik
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 3Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 1 3Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 3Dyskusja Senator Antoni Motyczka
 1 3Dyskusja Senator Paweł Michalak
 1 3Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 1 3Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 3Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 3Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 3Dyskusja Senator Bogdan Lisiecki
 1 3Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 3Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 3Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 3Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: debata nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2008
 210Sprawozdania Wystąpienie przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
podsekretarz stanu Tadeusz Kozek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tadeusz Kozek
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Ryszard Bender
 210Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 210Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 210Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 210Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 210Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 210Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: wybór członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Benedykt Czuma
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Benedykt Czuma
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Benedykt Czuma
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Benedykt Czuma
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Benedykt Czuma
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Benedykt Czuma
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Benedykt Czuma
 211Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Benedykt Czuma
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 211Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 11 Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 2   Senator Piotr Boroń
 211Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 11 Senator Stefan Niesiołowski
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stefan Niesiołowski
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stefan Niesiołowski
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stefan Niesiołowski
 211Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Gwiazda
 211  Senator Mieczysław Augustyn
 211  Senator Mieczysław Augustyn
 211Głosowanie Tajne głosowanie
 211  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 25
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 26
 2 3  Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Ryszard Bender
 2 3Sprawozdania Do kont. pkt. 3 Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle
Głosowanie nr: 27
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 36
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 37, 38, 39, 40
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 41
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 49
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tadeusz Maćkała
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 50
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
Głosowanie nr: 51
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator Antoni Szymański
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 52, 53, 54, 55
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym
Głosowanie nr: 56
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 57
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Głosowanie nr: 58
 2   Senator Mirosława Nykiel
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Elżbieta Rafalska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 2   Senator Piotr Andrzejewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Elżbieta Rafalska
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kaweckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kaweckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Górskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Okłę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Trybułę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rudnicką
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.