Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  16. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktu piętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
senator Dariusz Bachalski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o łączne rozpatrzenie punktów czwartego i piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
senator Jerzy Szmit
 1 Porzadek obrad Senator Dariusz Bachalski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o łączne rozpatrzenie punktów czwartego i piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o zmianę kolejności punktu piętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 1 Porzadek obrad Senator Stefan Niesiołowski
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad szesnastego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca mniejszości Józef Łyczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Tomasz Wilczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Dyskusja Senator Marek Waszkowiak
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
Tomasz Wilczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Ślusarz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Gołaś
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Paweł Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Banaś
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Marek Waszkowiak
 1 3Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkty czwarty i piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie cywilnej; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
Janusz Kubiak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Grzegorz Bliźniuk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 4Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 4Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 4Dyskusja Senator Marek Rocki
 1 4Dyskusja Senator Marek Rocki
 1 4Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 4Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 1 4Dyskusja Senator Andrzej Jaroch
 1 4Dyskusja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 4 Zamknięcie łącznej dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Dariusz Bachalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Dariusz Bachalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Dariusz Bachalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Dariusz Bachalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Dariusz Bachalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Dariusz Bachalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 6Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 6Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 1 6Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 1 6Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 6Dyskusja Senator Urszula Gacek
 1 6  Wniosek formalny o przeprowadzenie trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw na obecnym posiedzeniu Senatu
senator Dariusz Bachalski
 1 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 6  Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 1 6  Do kont. pkt. 6 Przyjęcie wniosku formalnego o przeprowadzenie trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw na obecnym posiedzeniu Senatu
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Marian Miłek
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Tomasz Wilczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 8Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Kosma Złotowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysław Stasiak
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ryszard Ciecierski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Ciecierski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Ryszard Ciecierski
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 212Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Owczarek
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Szymański
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Szymański
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Szymański
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Szymański
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Budownictwa
sekretarz stanu Piotr Styczeń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Rybka
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Gelert
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 212Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 212Dyskusja Senator Jadwiga Rudnicka
 212Dyskusja Senator Jarosław Chmielewski
 212Dyskusja Senator Jarosław Chmielewski
 212Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Andrzej Wojtyła
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Ślusarz
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 215Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 215Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 15 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Andrzej Wojtyła
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2007 Rokiem Miasta Krakowa
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Boroń
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Adam Massalski
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 218  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad: informacja Rządu o działaniach w zakresie polityki społecznej na rzecz rodzin
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 16 Do kont. pkt. 16 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 218Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 18 Senator Antoni Szymański
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Gowin
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 218Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Antoni Szymański
 218Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 218Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 218Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 218Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2   Senator Jarosław Lasecki
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Głosowanie nr: 20
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 21, 22
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Głosowanie nr: 23
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Gołaś
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Adam Biela
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Głosowanie nr: 24
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o służbie cywilnej
Głosowanie nr: 54
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
 2 5  Senator Mieczysław Augustyn
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
Głosowanie nr: 103
 2   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Jerzy Szmit
 2   Przyjęcie wniosku formalnego
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 104
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 105
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
Głosowanie nr: 106
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym
Głosowanie nr: 107
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 2 9Sprawozdania Senator Antoni Szymański
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 108
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 210Sprawozdania Senator Ryszard Ciecierski
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 109, 110, 111, 112, 113, 114
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
Głosowanie nr: 115
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 116
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 212Sprawozdania Senator Jerzy Szmit
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
Głosowanie nr: 124
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
Głosowanie nr: 125
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Głosowanie nr: 126
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Czesław Żelichowski
 215Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Głosowanie nr: 156
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2007 Rokiem Miasta Krakowa
 216Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 157, 158, 159, 160
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2007 Rokiem Miasta Krakowa
Głosowanie nr: 161
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Dariusz Górecki
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Rybka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Szymański
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Ryszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Szaleniec
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Wacha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Wacha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Maćkałę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jacka Sauka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Płażyńskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Maziarza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Miłka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Franciszka Adamczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Rafała Ślusarza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rudnicką

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.