Komisja Kultury i Środków Przekazu

Senatu RP V Kadencji

(20.10.2001 r. - 18.10.2005 r.)


 1. Maria Berny
 2. Krystyna Bochenek (od 30.09.2004 r.)
 3. Krystyna Doktorowicz
 4. Dorota Maria Kempka - zastępca przewodniczącego
 5. Irena Kurzępa
 6. Kazimierz Kutz
 7. Bogusław Litwiniec
 8. Grzegorz Jan Matuszak - przewodniczący od 16.12.2004 r.
 9. Stanisław Nicieja
 10. Kazimierz Pawełek
 11. Krzysztof Marek Piesiewicz
 12. Bogdan Leszek Podgórski
 13. Wiesława Regina Sadowska
 14. Jan Szafraniec
 15. Maria Szyszkowska