Ryszard Jarzembowski

Ryszard Jarzembowski

Okręg wyborczy nr 5 (Toruń)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator II, III i IV kadencji Senatu RP

Wicemarszałek Senatu RP V kadencji


Urodził się w 1945 roku w miejscowości Wedel koło Hamburga, w Niemczech, dokąd rodzice zostali deportowani przez hitlerowców do pracy niewolniczej.

Maturę zdał w technikum łączności w Warszawie, specjalizując się w teletransmisji. Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra dziennikarstwa. Ukończył też długoterminowe seminarium w warszawskim Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej.

Pracę zawodową rozpoczynał jako monter łączności. Przez 8 lat był redaktorem naczelnym pisma "Alchemik" we Włocławku, 9 lat reporterem Polskiego Radia, a w latach 1984-1991 - rzecznikiem prasowym wojewody włocławskiego. W latach 1995-1997 zajmował stanowisko (w randze podsekretarza stanu) zastępcy kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Był inicjatorem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Urodzonych w Niewoli Niemieckiej. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz do Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Jest autorem i współautorem kilku książek monograficznych, laureatem szeregu nagród za twórczość dziennikarską.

Od 1990 zasiada w Radzie Miejskiej Włocławka, w latach 1994-1995 pełnił funkcję jej przewodniczącego, a w latach 1998-2000 przewodniczył większościowemu Klubowi Radnych SLD.

W Senacie II kadencji był członkiem komisji: Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej oraz Spraw Zagranicznych. W Senacie III kadencji należał do Komisji Inicjatywy i Prac Ustawodawczych oraz do Komisji Obrony Narodowej. W Senacie IV kadencji pracował w Komisji Obrony Narodowej, a także w Komisji Ustawodawczej.

Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1966 do jej rozwiązania. W latach 1976-1979 był społecznym sekretarzem Komitetu Zakładowego PZPR we włocławskich "Azotach". W 1981 działał w tzw. strukturach poziomych. Od 1990 należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1991-1997 był członkiem Prezydium tej partii. Pełnił funkcję przewodniczącego senatorów SLD i zastępcy przewodniczącego Klubu Parlamentarnego SLD. Jest członkiem Zarządu Krajowego SLD.

Żonaty, ma dwóch synów.


Członek: Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o komisji)

Przewodniczący Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści