Krystyna Doktorowicz

Krystyna Doktorowicz

Okręg wyborczy nr 30 (Katowice)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

 


Urodziła się w 1955 roku w Katowicach.

W 1978 ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1985 na tej uczelni uzyskała stopień doktora nauk politycznych.

Od 1978 jest pracownikiem naukowym Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w problematyce mediów europejskich i europejskiego społeczeństwa informacyjnego. W latach 1990-1991 była stypendystką rządu brytyjskiego. W 1991 pracowała w Europejskim Instytucie Badań nad Mediami w Manchesterze.

Od 1995 przewodniczy radzie nadzorczej rozgłośni radiowej "Rezonans" w Sosnowcu. Współpracuje w sprawach programowych ze śląskimi mediami telewizyjnymi, radiowymi i prasowymi. W latach 1999-2000 była członkinią rady programowej ośrodka TV Katowice. Od 1996 jest kierownikiem Zakładu Zarządzania Mediami oraz pełni funkcję dziekana Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

Bezpartyjna.

Mężatka.


Członkini Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Członkini Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o Komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o Klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści