Dorota Maria Kempka

Dorota Maria Kempka

Okręg wyborczy nr 4 (Bydgoszcz)

Kandydatka Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Posłanka na Sejm RP X kadencji
Senator III i IV kadencji Senatu RP


Urodziła się w 1935 roku w Piotrkowicach w rodzinie robotniczej. Ojciec, powstaniec wielkopolski, po wojnie pracował jako kierownik gospodarstwa Państwowych Nieruchomości Ziemskich.

W 1966 ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1953 jest nauczycielką. W latach 1960-1974 pracowała etatowo w Związku Harcerstwa Polskiego. Przez 19 lat była dyrektorem Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

W latach 1983-1989 zasiadała w Narodowej Radzie Kultury. Jest honorowym dyrektorem Międzynarodowych Spotkań Muzykującej Młodzieży Szkolnej "Bydgoskie Impresje Muzyczne", wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich, przewodniczącą Porozumienia na rzecz Kobiet w Bydgoszczy.

W 1995 przewodniczyła wojewódzkiemu sztabowi wyborczemu Aleksandra Kwaśniewskiego, była też członkinią Komitetu Honorowego Kandydata na Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w 2000.

W Sejmie X kadencji należała do komisji: Kultury i Środków Przekazu, Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Konstytucyjnej, a także do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego, była współzałożycielką Koła Parlamentarnego Kobiet (obecnie Parlamentarna Grupa Kobiet). W Senacie III kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, należała do Komisji Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu. W Senacie IV kadencji pracowała w komisjach: Kultury i Środków Przekazu, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Od 1996 jest przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet.

Należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Od 1960 do 1990 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jest członkinią Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wybrana do Rady Krajowej tej partii.

Mężatka, ma córkę.


Zastępczyni przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Członkini Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Członkini Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści