Stanisław Nicieja

Stanisław Nicieja

Okręg wyborczy nr 20 (Opole)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


Urodził się w 1948 roku w Strzegomiu.

W 1973 ukończył studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Od 1991 jest profesorem zwyczajnym tej uczelni (od 1994 Uniwersytet Opolski). Od 1996 sprawuje funkcję rektora Uniwersytetu Opolskiego.

Jest historykiem dziejów najnowszych, biografistą, historykiem sztuki, znawcą kresów wschodnich oraz dziejów emigracji po II wojnie światowej, a także animatorem życia naukowego i kulturalnego na Śląsku Opolskim. Zajmuje się renowacją zabytków tego regionu, m.in. dworku w Pępicach i klasztoru dominikanów w Opolu.

Napisał 10 książek, m.in. "Cmentarz Łyczakowski we Lwowie", "Panteon Orląt Lwowskich", "Łyczaków, dzielnica za Styksem", "Jałta z perspektywy półwiecza", "Z Kijowa do Picadilly". Jest też autorem około 400 artykułów naukowych i publicystycznych.

Zasiada w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek: Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści