Bogdan Leszek Podgórski

Bogdan Leszek Podgórski

Okręg wyborczy nr 12 (Kraków)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 

 


Urodził się w 1950 roku w Krakowie.

W 1979 ukończył studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Kontynuował je w Studium Ekonomii i Organizacji Turystyki w Krakowie. Ukończył podyplomowe studia europeistyczne na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył kursy: maklerski, doradców ubezpieczeniowych oraz kurs członków rad nadzorczych, zakończony egzaminem w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

W latach 1979-1990 pracował w Polskim Biurze Podróży "Orbis" jako przedstawiciel i pilot wycieczek zagranicznych. Od 1990 prowadził galerię sztuki w Krakowie. W 1993 założył Dom Maklerski "Magnus" z oddziałami w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie i Połańcu. Pełnił w nim funkcję prezesa zarządu. Jest współwłaścicielem i wiceprezesem firmy "Vitroform", produkującej szkło kształtowane termicznie dla potrzeb budownictwa. W firmie zajmuje się marketingiem i dostosowaniem produkcji do norm obowiązujących w Unii Europejskiej.

Specjalizuje się w rynku kapitałowym, doradztwie inwestycyjnym i prawie handlowym. Przewodniczy Małopolskiemu Forum Gospodarczemu, powołanemu do wspierania przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych w regionie.

Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przewodniczącym Komisji Integracji Europejskiej Małopolskiej Rady Wojewódzkiej tej partii. Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Etyki Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD.

Żonaty, ma syna.


Członek: Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści