Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 36
20 kwietnia 2003 r.

obejmuje okres od 1 do 15 kwietnia 2003 r.

 

37. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

Oświadczenia złożone przez senatorów na 37.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
41.posiedzenie

Z prac komisji senackich
1 kwietnia 2003 r.
2 kwietnia 2003 r.
8 kwietnia 2003 r.
9 kwietnia 2003 r.
10 kwietnia 2003 r.
15 kwietnia 2003 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"