Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 18
20 lipca 2002 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lipca 2002 r.

 

20.posiedzenie Senatu
Drugie czytanie projektu uchwały w dwusetną rocznicę urodzin Ignacego Domeyki
Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2001 roku.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.
Zmiany w składzie komisji senackich

Oświadczenia złożone przez senatorów na 20. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
24. posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
1 lipca 2002 r.
2 lipca 2002 r.
3 lipca 2002 r.
4 lipca 2002 r.
5 lipca 2002 r.
10 lipca 2002 r.
11 lipca 2002 r.
15 lipca 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"