Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 1
5 listopada 2001 r.

obejmuje okres od 20 do 31 października 2001 r.

 

Wybory do Senatu

1.posiedzenie Senatu
Przemówienie Prezydenta RP
Przemówienie Marszałka Seniora
Wybór Marszałka Senatu
Przemówienie Marszałka
Powołanie Komisji Regulaminowej
Wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej
Zmiana Regulaminu Senatu
Wybór Wicemarszałków Senatu
Wybór Sekretarzy Senatu

2. posiedzenie Senatu
Powołanie stałych Komisji
Wybór przewodniczacych stałych Komisji

Oświadczenia złożone przez senatorów na 2. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
1. posiedzenie
2. posiedzenie

Z prac komisji senackich
20 października 2001 r.
25 października 2001 r.
26 października 2001 r.

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"