Diariusz Senatu RP: spis tre¶ci, następny fragment


WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJI

23 wrze¶nia br. odbyły się wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, 40 okręgowych komisji wyborczych i 24 827 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 231 262 wyborców.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29 364 455. W głosowaniu wzięło udział (otrzymało karty do głosowania) 13 590 426 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,28%.

Liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 479 179, co stanowi 3,54% ogólnej liczby kart ważnych. Liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 13 072 323, co stanowi 96,46% ogólnej liczby kart ważnych.

Wybierano 100 senatorów spo¶ród 429 kandydatów zgłoszonych przez 76 komitetów wyborczych. Wybrano 100 senatorów zgłoszonych przez następuj±ce komitety wyborcze:

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy - wybrano 75 senatorów, spo¶ród 99 zgłoszonych kandydatów,

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - wybrano 2 senatorów spo¶ród 14 zgłoszonych kandydatów,

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego - wybrano 4 senatorów spo¶ród 74 zgłoszonych kandydatów,

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - wybrano 2 senatorów spo¶ród 20 zgłoszonych kandydatów,

Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001 - wybrano 15 senatorów spo¶ród 93 zgłoszonych kandydatów,

Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy - wybrano 1 senatora (komitet zgłosił 1 kandydata),

Komitet Wyborczy Wyborców i Sympatyków Lecha Kaczyńskiego - wybrano 1 senatora (komitet zgłosił 1 kandydata).
Wybrani senatorowie Liczba oddanych głosów

Okręg wyborczy nr 1 z siedzib± w Legnicy
1.
Bielawski Janusz Stefan 148 713
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Cie¶lak Jerzy Edmund
123 010
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycz
nej - Unia Pracy
3. Lewicki Marian Piotr 106 488
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 2 z siedzib± w Wałbrzychu
1. Drożdż Kazimierz 110 356
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Gołębiewski Henryk 90 351
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 3 z siedzib± we Wrocławiu
1. Berny Maria Teresa 148 698
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Litwiniec Bogusław 137 887
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3. Noga Marian 136 128
zgłosz
ony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 4 z siedzib± w Bydgoszczy
1. Kempka Dorota Maria 139 663
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Cybulski Zygmunt Alojzy 135 290
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 5 z siedzib± w Toruniu
1. Jarzembowski Ryszard 115 621
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Sienkiewicz Krystyna Helena 105 154
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3. Żenkiewicz Marian 100 236
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 6 z siedzib± w Lublinie
1. Liszcz Teresa 104 892
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
2. Szydłowski Krzysztof 104 545
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborcz
y Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3. Pawełek Kazimierz Józef 99 638
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 7 z siedzib± w Chełmie
1. Kurzępa Irena 89 806
zgłoszona
przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Podkański Lesław Paweł 89 757
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. Biela Adam 86 582
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polsk
ich Rodzin
Okręg wyborczy nr 8 z siedzib± w Zielonej Górze
1. Danielak Jolanta Ryszarda 123 892
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Piwoński Zbyszko 116 018
zgłoszony przez Koalicyjny Ko
mitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3. Jarmużek Zdzisław 105 092
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 9 z siedzib± w Łodzi
1. Janowska Zdzisława 159 173
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Matuszak Grzegorz Jan 130 250
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 10 z siedzib± w Piotrkowie Trybunalskim
1. Adamski Jerzy 70 259
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Dzido Henryk 53 081
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 11 z siedzib± w Sieradzu
1. Pieni±żek Jerzy 117 918
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Koszada Aleksandra 106 628
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokra
tycznej - Unia Pracy
3. Dziemdziela Józef 98 801
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 12 z siedzib± w Krakowie
1. Bargieł Janusz Lucjan 167 280
zgłoszony przez Koalicyjny
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. M±sior Bogusław 149 146
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3. Podgórski Bogdan Leszek 142 513
zgłoszony przez Koalicyjny Komi
tet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
4. Jaeschke Andrzej 140 222
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 13 z siedzib± w Nowym S±czu
1. Chronowski Andrzej 82 345
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
2. Bachleda-Księdzularz Franciszek 75 665
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
Okręg wyborczy nr 14 z siedzib± w Tarnowie
1. Sztorc Józef 55 846
zgło
szony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. Mietła Mieczysław 47 720
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 15 z siedzib± w Płocku
1. Kruszewski Zbigniew Paweł 82 809
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Popiołek Jolanta 78 393
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 16 z siedzib± w Radomiu
1. Goł±bek Zbigniew 74 199
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Sadowska Wiesława Regina 67 975
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Prac
y
Okręg wyborczy nr 17 z siedzib± w Siedlcach
1. Borkowski Krzysztof Wawrzyniec 75 707
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. Anulewicz Andrzej 74 291
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3. Izdebski Sławomir 70 940
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 18 z siedzib± w Warszawie
1. Piesiewicz Krzysztof Marek 304 665
zgłoszony przez Komitet Wyborczy W
yborców - Blok Senat 2001
2. Romaszewski Zbigniew 284 374
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
3. Szyszkowska Maria 248 335
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
4. Balicki Marek 246 695
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 19 z siedzib± w Warszawie
1. Smoktunowicz Robert Maciej 114 391
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok S
enat 2001
2. Wielowieyski Andrzej Jan 104 796
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
Okręg wyborczy nr 20 z siedzib± w Opolu
1. Klepacz Apolonia 97 708
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokra
tycznej - Unia Pracy
2. Simonides Dorota Elżbieta 90 192
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
3. Nicieja Stanisław Sławomir 89 223
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 21 z siedzib± w Kro¶nie
1. Konieczny Janusz 78 008
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Pawłowski Wojciech Jerzy 64 976
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojus
z Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 22 z siedzib± w Rzeszowie
1. Lato Grzegorz Bolesław 137 305
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Janowski Mieczysław Edmund 88 803

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
3. Sagatowska Janina 82 745
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
Okręg wyborczy nr 23 z siedzib± w Białymstoku
1. Jamróz Adam 123 598
zgłoszony przez Koali
cyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Plewa Sergiusz 118 837
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3. Szafraniec Jan 111 717
zgłoszony przez Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin
Okręg wyborczy nr 24 z siedzib± w Gdańsku
1. Kurska Anna Maria 142 461
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców i Sympatyków Lecha Kaczyńskiego
2. Pastusiak Longin Hieronim 122 654
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet W
yborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3. Krzyżanowska Olga Teresa 117 415
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
Okręg wyborczy nr 25 z siedzib± w Gdyni
1. Wittbrodt Edmund Kazimierz 123 743
zgłoszony przez
Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
2. Czaja Gerard 120 433
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3. Serocka Ewa Aleksandra 116 824
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 26 z siedzib± w Bielsku-Białej
1. Bułka Władysław 100 722
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Staniszewska Grażyna Ewa 69 040
zgłos
zona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
Okręg wyborczy nr 27 z siedzib± w Częstochowie
1. Bień January Bronisław 83 399
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Lipowski Grzegorz Marek 80 791
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 28 z siedzib± w Gliwicach
1. Religa Zbigniew 133 511
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
. Markowski Jerzy 94 920
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 29 z siedzib± w Rybniku
1. DrzęĽla Bernard 85 076

zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratyczn
ej - Unia Pracy
2. Graczyński Adam 77 950
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 30 z siedzib± w Katowicach
1. Kutz Kazimierz Julian 145 390
zgłoszony przez Komitet Wyborczy
Wyborców - Blok Senat 2001
2. Doktorowicz Krystyna 135 099
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3. Grabowska Genowefa 127 643
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demo
kratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 31 z siedzib± w Sosnowcu
1. Gierek Adam 180 104
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Wnuk Tadeusz 122 685
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 32 z siedzib± w Kielcach
1. Bartos Tadeusz 147 594
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Suchański Jerzy Zdzisław 121 9
57
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3. Stradomska Alicja 113 663
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 33 z siedzib± w Elbl±gu
1. Kozłowski Marian 74 088
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Mańkut Władysław 66 194
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 34 z siedzib± w Olsztynie
1. Lorenz Janusz Józef 86 472
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Pietrzak Wiesław Michał 78 773
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 35 z siedzib± w Kaliszu
1. Ferenc Genowefa Maria 121 652
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Kulak Zbigniew Jerzy 94 940
zgłoszony przez Ko
alicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3. Spychalski Andrzej Kazimierz 81 077
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 36 z siedzib± w Koninie
1. Bobrowski Franciszek Bogdan 108 408
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Sławiński Ryszard Józef 85 026
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 37 z siedzib± w Pile
1. Stokłosa Henryk Tadeusz 113 139
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy
2. Rzemykowski Tadeusz 101 640
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 38 z siedzib± w Poznaniu
1. Łęcki Włodzimierz 120 206
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Smorawiński Jerzy Kazimierz 103 798
zgłoszony przez Komitet Wybor
czy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Okręg wyborczy nr 39 z siedzib± w Koszalinie
1. Gładkowski Witold Feliks 91 357
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Niski Grzegorz Andrzej 64 383
zgłos
zony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 40 z siedzib± w Szczecinie
1. Christowa Czesława 138 732
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2. Zychowicz Zbigniew Stanisław 132 111
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy


Diariusz Senatu RP: spis tre¶ci, następny fragment