Komisja Nadzwyczajna
do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego
ustanawiającego stowarzyszenie między
Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską

Senatu RP II Kadencji

(30.04.1992 r. - 20.10.1992 r.)