Ryszard Juszkiewicz

15 lutego 2019 r.

Senator z województwa ciechanowskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Komitetu Obywatelskiego
powołanego z inicjatywy "Solidarności"

Senator I kadencji Senatu RP


Członek:
Komisji Obrony Narodowej
[o komisji]
Komisji Spraw Zagranicznych
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską
[o komisji]

Biogram