Sylwester Gajewski

Senator z województwa sieradzkiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Polskie Stronnictwo Ludowe - Sojusz Programowy


Przewodniczący Komisji Rolnictwa [o komisji]
Członek:
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Integracji Europejskiej [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiajacego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolita Polską [o komisji]

Biogram