Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Jacka Swakonia,
VII kadencja

  • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA
  • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do ministra finansów(odpowiedź) w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu".
  • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i dodatkowo prowadzących drobną działalność gospodarczą (odpowiedź, odpowiedź 2).
  • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i dodatkowo prowadzących drobną działalność gospodarczą.
  • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym (odpowiedź).
  • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (odpowiedź).