Prace komisji

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

(do 31.12.2008 r. Komisja Praw Człowieka i Praworządności)  1. Zbigniew Cichoń (od 7.02.2008 r.)
  2. Paweł Klimowicz (od 18.02.2010 r.)
  3. Leszek Piechota (od 7.07.2011 r.)
  4. Stanisław Piotrowicz - od 7.02.2008 r. przewodniczący Komisji
  5. Zbigniew Romaszewski - (do 20.12.2007 r. przewodniczący Komisji)
  6. Jan Rulewski (od 7.02.2008 r.)
  7. Jacek Swakoń - zastępca przewodniczącego Komisji (od 27.04.2010 r.)
  8. Piotr Wach (od 5.02.2009 r.)
Sekretariat: tel. 0-22 694-95-09, fax 0-22 694-93-58, e-mail: kpcp@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy