Prace komisji

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

 1. Michał Boszko (od 8.07.2010 r.)
 2. Władysław Dajczak
 3. Stanisław Jurcewicz - zastępca przewodniczącego Komisji
 4. Zbigniew Henryk Meres
 5. Ireneusz Niewiarowski
 6. Władysław Zenon Ortyl - zastępca przewodniczącego Komisji
 7. Bohdan Józef Paszkowski
 8. Jadwiga Rotnicka
 9. Sławomir Sadowski
 10. Janusz Sepioł - zastępca przewodniczącego Komisji
 11. Mariusz Sebastian Witczak - przewodniczący KomisjiSekretariat: tel. 0-22 694-94-34, fax 0-22 694-94-33,
e-mail kstap@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy