Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Bronisława Korfantego,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do ministra spraw zagranicznych w sprawie wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do dziennikarzy podczas jego wizyty w Londynie (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zgonu księdza prałata Józefa Obrembskiego.
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania wizyty prezydenta Rzeczypospolitej w kwietniu ubiegłego roku.
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie upadłości Stoczni Marynarki Wojennej SA (odpowiedź) (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie pana Mariusza S. (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wsparcia finansowego urzędów pracy w walce z bezrobociem poprzez aktywną pomoc bezrobotnym (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź), ministra edukacji narodowej (odpowiedź) oraz do dyrektora naczelnego Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (odpowiedź) w sprawie promowania polskości w Mołdowie.
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie harmonogramu wprowadzania na wyposażenie polskiej armii pojazdów KTO "Rosomak" (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4, odpowiedź 5), ministra gospodarki (odpowiedź), ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) w sprawie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawie sytuacji finansowej KWK "Siemianowice" (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie 64. rocznicy tragedii żywocickiej na Zaolziu (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie pracowników likwidowanej Huty "Jedność" SA w Siemianowicach Śląskich (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Stanisława K.
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie lokatorów zamieszkujących mieszkania po byłej kopalni "Siemianowice" w Siemianowicach Śląskich (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie byłych pracowników likwidowanej Huty "Jedność" SA w Siemianowicach Śląskich (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sprawie pracowników likwidowanej Huty "Jedność" SA w Siemianowicach Śląskich (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie Walcowni Rur "Jedność" (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu (odpowiedź, odpowiedź 2), głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź), (odpowiedź 1) , ministra sprawiedliwości (odpowiedź), ministra pracy (odpowiedź) w sprawie KWK "Siemianowice".