Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Stanisława Gogacza,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość".
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmniejszenia w roku 2011 - o około 62% w stosunku do roku ubiegłego - dla województwa lubelskiego środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie w związku z siedemdziesiątą rocznicą śmierci generała dywizji Franciszka Kleeberga.
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odrzucenia projektu ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie postulatów i problemów Stowarzyszenia Pomocy Repatriantom oraz Członkom ich Rodzin (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kopalni «Bogdanka» (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie Specjalistycznego Ośrodeka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Lublinie (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki "Łęczna"(odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej w sprawie ośrodków informacji dla osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji w służbie zdrowia (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź) w sprawie chorujących na szpiczaka mnogiego.
 • 54. posiedzenie Senatu, 13 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie utworzenia kierunku "elektroradiologia" w ramach studiów wyższych dla techników elektroradiologii (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji górnictwa (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie uchwały walnego zebrania członków Koła Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" we Włodawie (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź) w sprawie lubelskiej fabryki "Protektor".
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie nauczania najnowszej historii Polski (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie Dom Żołnierza w Lublinie (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie polityki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie kamienic w Grodnie (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Lubelskiego Rynku Hurtowego "Elizówka" (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie dróg S12, S17 i S19 (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie samochodu marki Honker.
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do marszałka Sejmu w sprawie stanu prac nad ustawą kombatancką.
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie przyszłości 7. Rejonowej Bazy Materiałowej w Stawach (powiat rycki) (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Towarzystwa Kultury Polskiej "Pokucie" w mieście Kołomyja (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie polskiej szkoły sobotniej w Kołomyi .
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pielęgniarskiej opieki domowej (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska związków zawodowych wypracowanego na spotkaniu w Lubelskiej Izbie Rolniczej (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Narodowego Programu Leczenia Chorych na SM (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie oddające hołd Henrykowi Lewczukowi.
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na SM (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępności operacji zaćmy w Polsce (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie protestów nauczycieli (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie repatriantów z Kazachstanu (odpowiedź), (odpowiedź1).