Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Jerzego Chróścikowskiego,
VII kadencja

  • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" (odpowiedź).
  • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie planowanej likwidacji siedziby Wydziału Orzecznictwa i Logistyki w Zamościu - Izby Skarbowej w Lublinie oraz zmiany miejsca pracy tamtejszych pracowników (odpowiedź).
  • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu(odpowiedź).
  • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie sytuacji, jaka występuje w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Radzyniu Podlaskim.
  • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy odkrywki węgla brunatnego w Tomisławicach (odpowiedź).
  • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie rejonizacji uprawy buraków cukrowych (odpowiedź).