Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Grzegorza Banasia,
VII kadencja

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wypowiedzi na temat truskawek (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zamknięcia na obszarze województwa świętokrzyskiego wydziałów pracy w sądach rejonowych w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Końskich, Pińczowie, Staszowie i Skarżysku-Kamiennej (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie podjęcia interwencji mającej na celu doprowadzenie do sprywatyzowania spółek: Zakład Armatury "Chemar" Sp. z o.o. i "Odlewnia Chemar" Sp. z o.o (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie postulatów środowiska akademickiego(odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odrzucenia projektu ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Kielce - Wola Morawicka (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie linii kolejowej łączącej Warszawę z Kielcami (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie sieci połączeń międzyaglomeracyjnych (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Opatowie (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury (odpowiedź) w sprawie pana Romana P.
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: środowiska (odpowiedź) i infrastruktury (odpowiedź) w sprawie budowy zbiornika wodnego Chęciny na rzece Białej Nidzie.
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie remontu skrzydła "C" gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zamiaru likwidacji Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie hodowców koni (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie prób ograniczania możliwości swobodnego wyrażania opinii senatorom uczestniczącym w pracach komisji (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie w sprawie prowadzenia obrad przez marszałka (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych (odpowiedź).
 • 1. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2007 r., oświadczenie skierowane do Prezydium Senatu w sprawie wykładni stosowania dyrektywy wynikającej z dyspozycji normy art. 53 pkt 1 Regulaminu Senatu RP w związku z art. 48 (odpowiedź).