Prace komisji

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

  1. Łukasz Maria Abgarowicz (od 15.01.2009 r.)
  2. Małgorzata Adamczak
  3. Mieczysław Augustyn - przewodniczący Komisji
  4. Kazimierz Jaworski - zastępca przewodniczącego Komisji
  5. Piotr Marek Kaleta
  6. Stanisław Kogut
  7. Rafał Muchacki (od 28.11.2007 r.)
  8. Jan Rulewski - zastępca przewodniczącego Komisji
Sekretariat: tel. 0-22 694-91-80, fax 0-22 694-93-12,
e-mail: krps@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy