Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Łukasza Abgarowicza,
VII kadencja

  • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
  • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie skontrolowania sposobu prowadzenia przez Prokuraturę Rejonową Łódź-Bałuty sprawy 1 Ds. 1721/07 (odpowiedź).