Prace komisji

Komisja Spraw Zagranicznych

  1. Dorota Arciszewska-Mielewczyk - zastępca przewodniczącego (członek Komisji od 20.12.2007 r.)
  2. Włodzimierz Cimoszewicz
  3. Maciej Tomasz Grubski
  4. Leon Kieres - przewodniczący Komisji
  5. Paweł Klimowicz (do 11.04.2008 r. i od 25.09.2008 r.)
  6. Janusz Włodzimierz Rachoń
  7. Marek Rocki - zastępca przewodniczącego
  8. Alicja Zając (od 14.04.2011 r.)Sekretariat: tel. 0-22 694-90-41, 0-22 694-92-02, fax 0-22 694-93-54,
e-mail ksz@nw.senat.gov.pl


Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy