Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 2.03.2011 r.

69. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

26 i 27 stycznia 2011 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Senat w dniu 27 stycznia 2011 r. wprowadził poprawki (26) do ustawy.
druki sejmowe nr 3377, do druku nr 3377, do druku nr 3377, do druku nr 3377, 3398, do druku nr 3398, 3671, 3671-A
druki senackie 1082, 1082 A, 1082 B, 1082 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Senat w dniu 27 stycznia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2019, do druku nr 2019, do druku nr 2019, 3397, do druku nr 3397, 3652
druki senackie 1078, 1078 A, 1078 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
Senat w dniu 27 stycznia 2011 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.

druki sejmowe nr 2924, 3702, 3702-A, do druku nr 3702-A,
druki senackie 1083, 1083 A, 1083 B, 1083 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 27 stycznia 2011 r. wprowadził poprawki (34) do ustawy.

druki sejmowe nr  2915, do druku nr 2915, do druku nr 2915, do druku nr 2915, 3641
druki senackie 1079 i 1079 A, 1079 Z
uchwała
opinia
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
Senat w dniu 27 stycznia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr  2985, 3714, do druku nr 3714
druki senackie nr 1080, 1080 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej.
Senat w dniu 27 stycznia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr  3277, do druku nr 3277, 3717,
druki senackie nr 1081, 1081 A, 1081 B, 1081 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.
Senat w dniu 27 stycznia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.

druk senacki nr 1077
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

8.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 27 stycznia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 1092
uchwała

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

Sprawozdanie stenograficzne z drugiego dnia obrad w formacie pdf (wersja robocza)

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.